Ετικέτα: Λίπη κουζίνας

  • Καθαρισμός Κουζίνας

    Καθαρισμός Κουζίνας Ευαίσθητο περιβάλλον. Ασφαλείς λύσεις. Οι κουζίνες και οι εγκαταστάσεις τροφίμων είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους παρόχους επαγγελματικών λύσεων καθαρισμού. Σε τελική ανάλυση, αυτές οι περιοχές χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία καθώς και για την αποθήκευση τροφίμων. Είτε είναι ενδιάμεσος καθαρισμός είτε καθαρισμός στο τέλος της ημέρας, βασικός καθαρισμός ή απολύμανση – η τήρηση των αυστηρών προδιαγραφών υγιεινής που ισχύουν