Όροι Χρήσης

 • Τα στοιχεία, χαρακτηριστικά και φωτογραφίες κάθε προϊόντος τα δίνει ο κατασκευαστής και τυχόν λάθη σε αυτά δεν είναι δική μας ευθύνη. Κάποια προϊόντα ίσως να εμφανίζονται με κάποια ενδεικτική φωτογραφία. Τα στοιχεία αυτά καθώς και κάποια χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.
 • Η αλλαγή προϊόντων(περίοδος υπαναχώρησης) γίνεται μόνο σε άθικτα προϊόντα, εντός 14 ημερών από την έκδοση αποδεικτικού αγοράς τους και με δική σας επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων.
 • Οι ανώτερες τιμές των εμπορευμάτων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
 • Αγοράζοντας προϊόντα από εμάς σημαίνει ότι έχετε τις απαραίτητες γνώσεις και την ευθύνη για την εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση και τήρηση κανόνων ασφαλείας.
 • Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή και παραμένουν στην κυριότητά μας μέχρι την τελική εξόφληση.
 • Τα στοιχεία που έχετε δηλώσει, ατομικά και φορολογικά είναι αληθή.
 • Συμφωνείτε με τους όρους εγγύησης.
 • Συμφωνείτε με τους όρους ανάληψης μεταφοράς από την εταιρία που θα μεταφέρει τα προϊόντα που αγοράσατε.
 • Κατανοείτε το γεγονός ότι τα χρώματα που βλέπετε στην οθόνη σας πιθανόν να έχουν από λίγη μέχρι και σημαντική απόκλιση από την πραγματικότητα.
 • Ολοκληρώνοντας την παραγγελία σας δεν έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αυθαίρετα και χωρίς συνεννόηση την ακύρωσή της. Ακυρώσεις παραγγελιών γίνονται μόνο μέσω της επικοινωνίας της σελίδας μας, αναφέροντας όνομα και αριθμό παραγγελίας.
 • Παραγγελίες μεγάλου όγκου ή βάρους αποστέλλονται με μεταφορική εταιρία μετά από κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα σας υποδείξουμε μετά την παραγγελία σας.
 • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του επισκέπτη/χρήστη του ∆ικτυακού µας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού ∆ικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 2779/99, Π.∆. 207 / 1998. Π.∆. 79 / 2000 και άρθρο 8 Ν. 2819 / 2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, όσο και του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (µε εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόµο και τις αρµόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο ∆ικτυακός µας τόπος διατηρεί Αρχεία µε τα στοιχεία αυτά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών του. Οι χρήστες του ∆ικτυακού µας τόπου παρέχουν την συγκατάθεση τους στην να χρησιµοποιηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία από την Τράπεζα ecleaning.gr.Επιπλέον στη περίπτωση «δεσµών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο ∆ικτυακός µας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που αυτοί ακολουθούν.Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης του ∆ικτυακού µας τόπου έχει δικαίωµα πρόσβασης και αντίρρησης (συµπεριλαµβανοµένης διόρθωσης) σχετικά µε τυχόν τηρούµενα προσωπικά δεδοµένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας, για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτηµα του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Τεπελίδου Μ.-Καριπίδης Γ.Ο.Ε. Ελ.Βενιζέλου 91 ΤΚ56121 Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκη.
 • Η ecleaning.gr  διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί την παρούσα ιστοσελίδα οποτεδήποτε και χωρίς προτέρα ειδοποίηση.
 • Στοιχεία εταιρείας :
  • Επωνυμία: ΤΕΠΕΛΙΔΟΥ Μ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Γ. Ο.Ε
  • ΑΦΜ: 999222198
  • ΕΔΡΑ:ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 91, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  • ΔΟΥ:ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
  • ΓΕΜΗ : 043668806000