Μενού

Επιτρέπεται η άμεση επαφή των προϊόντων Vikan με τρόφιμα και ποτά;

Επιτρέπεται η άμεση επαφή των προϊόντων Vikan με τρόφιμα και ποτά;

Όλα τα προϊόντα Vikan που έχουν το σύμβολο “κύπελλο και πιρούνι”, το οποίο είναι μια οπτική αναπαράσταση έγκρισης για άμεση επαφή με τρόφιμα και ποτά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άμεση επαφή με τρόφιμα και ποτά. Η έγκριση ρυθμίζεται από το ευρωπαϊκό πρότυπο EC 1935/2004. Η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων Vikan είναι συμβατά με αυτό.

Κάθε προϊόν έχει ένα τεχνικό δελτίο και μια δήλωση συμμόρφωσης, η οποία μας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με το προαναφερθέν πρότυπο (αλλά και με τα αμερικανικά πρότυπα FDA)

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κάθε προϊόν Vikan δοκιμάζεται και προσαρμόζεται μία φορά το τρίμηνο σε νέα πρότυπα και αλλαγές στα πρότυπα εάν έχουν συμβεί.

Δεδομένου ότι τα υλικά δεν συμπεριφέρονται πανομοιότυπα σε επαφή με διαφορετικά τρόφιμα, η δήλωση συμμόρφωσης καθορίζει πέντε ομάδες με τις οποίες ορισμένα υλικά/προϊόντα μπορούν να έρθουν σε επαφή. Τα προϊόντα Vikan ικανοποιούν και τις πέντε ομάδες και είναι:

  • Τροφές που αποτελούνται κυρίως από νερό
  • Οξέα
  • Αλκοόλ
  • Λίπη
  • Στερεά τρόφιμα/συστατικά

   

Σχετικά άρθρα

Επαγγελματικός καθαρισμός για όλους με το Uni Jr.

Επαγγελματικός καθαρισμός για όλους με το Uni Jr. Επαγγελματικός καθαρισμός για όλους Το Uni Junior είναι ένα πρακτικό , ελαφρύ και εξαιρετικά υγιεινό ημι-επαγγελματικό σύστημα που περιλαμβάνει τις καινοτομίες και…

Στυλό ελέγχου επιφανειών ATP και ALP.

Στυλό ελέγχου επιφανειών ATP και ALP. ATP TEST ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ο έλεγχος πραγματοποιείται με λουμινόμετρο το οποίο χρησιμοποιεί την μέθοδο της βιοφωταύγειας για την ανίχνευση υπολειμμάτων…