Μενού

Εγκεκριμένα προϊόντα από τον ΕΟΦ

Στην Ecleaning διαθέτουμε προϊόντα πιστοποιημένα και εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Συνδυάζουν τον καθαρισμό με γρήγορη απολυμαντική δράση.

Καλύπτουν όλο το φάσμα αναγκών καθαρισμού και απολύμανσης σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους και συγκεκριμένα:

Χεριών
Γενικής χρήσης για Επιφάνειες και Δάπεδα
Χώρων Υγιεινής (τουαλέτες, αποδυτήρια, κλπ.)
Σκευών και Επιφανειών σε χώρους εστίασης
Ιματισμού σε επαγγελματικά πλυντήρια
Αέρα περιβάλλοντος (προϊόντα και συσκευές )

Τα προϊόντα είναι εγκεκριμένα και έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΧΠ και στον ΕΟΦ και έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (αριθμούς αδείας, MSDS) .
Κατά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η παραμονή των επισκεπτών και το εργασιακό περιβάλλον του προσωπικού είναι ασφαλή. Σε περίπτωση που δεν περιοριστεί ο κίνδυνος της πανδημίας, θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες και για την επιχείρηση.
Κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας υπάρχουν πολλές προληπτικές ενέργειες που μπορούν να γίνουν για να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού. Οι βασικές περιοχές και τα σημεία επαφής καθώς και οι περιοχές υψηλού κινδύνου χρειάζονται την προσοχή σας και συχνότερο καθαρισμό. Σε όλες τις περιοχές που καθαρίζετε και απολυμαίνετε, δώστε προσοχή στις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας, χρησιμοποιώντας μόνο τα κατάλληλα προϊόντα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην υγιεινή των χεριών και στις επιφάνειες συχνής επαφής, για να αποφευχθεί η διασταυρούμενη επιμόλυνση. Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης πρέπει να καθαρίζονται σε τακτική βάση για προστασία από την εξάπλωση παθογόνων οργανισμών.

Σχετικά άρθρα

Επαγγελματικός καθαρισμός για όλους με το Uni Jr.

Επαγγελματικός καθαρισμός για όλους με το Uni Jr. Επαγγελματικός καθαρισμός για όλους Το Uni Junior είναι ένα πρακτικό , ελαφρύ και εξαιρετικά υγιεινό ημι-επαγγελματικό σύστημα που περιλαμβάνει τις καινοτομίες και…

Στυλό ελέγχου επιφανειών ATP και ALP.

Στυλό ελέγχου επιφανειών ATP και ALP. ATP TEST ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Ο έλεγχος πραγματοποιείται με λουμινόμετρο το οποίο χρησιμοποιεί την μέθοδο της βιοφωταύγειας για την ανίχνευση υπολειμμάτων…