Τι εννοούμε με τον όρο “απολύμανση επιφανειών”

Τι εννοούμε με τον όρο “απολύμανση επιφανειών”.

Με τον όρο απολύμανση, εννοούμε την μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών, σε ένα αποδεκτό επίπεδο για την ασφάλεια του ανθρώπου, με την χρήση φυσικών μεθόδων αλλά και χημικών ουσιών.
Η απολύμανση ακολουθεί τον καθαρισμό γιατί η ύπαρξη ρύπων, επιδρά στην δραστικότητα των απολυμαντικών. Εάν μια επιφάνεια έρχεται σε άμεση επαφή με τρόφιμα και χέρια, μετά την απολύμανση η επιφάνεια ξεπλένεται με καθαρό νερό για την αποφυγή παραμονής υπολειμμάτων απολυμαντικού στην επιφάνεια.

Μια από την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στα απολυμαντικά είναι οι Ενώσεις Τεταρτοταγούς Άλατος Αμμωνίου, γνωστό και ως Quat.

Κύρια πλεονεκτήματα των απολυμαντικών με Quat, είναι ότι αυτό:

  1. Παραμένει  σταθερό σε υψηλές θερμοκρασίες νερού.
  2. Έχει μεγάλο φάσμα δράσης κατά των μικροοργανισμών.
  3. Είναι μη διαβρωτικό και μη ερεθιστικό, στην συνήθη αραίωση.
  4. Συνήθως είναι άοσμο και άχρωμο.

Μια δεύτερη επιλογή για την παρασκευή απολυμαντικών είναι οι Ενώσεις Χλωρίου, τα οποία είναι ισχυρά αλκαλικά διαλύματα στα οποία το pH πλησιάζει στο 14.

Κύρια πλεονεκτήματα των απολυμαντικών με Χλώριο είναι:

  1. Έχουν ευρύ φάσμα δράσης κατά των μικροοργανισμών
  2. Καθαρίζουν, λευκαίνουν και ταυτόχρονα απολυμαίνουν.

Κύρια μειονεκτήματα των απολυμαντικών με Χλώριο είναι:

  1. Επηρεάζουν τις μεταλλικές επιφάνειες.
  2. Είναι ενώσεις ερεθιστικές, με κίνδυνο σχηματισμό τοξικού αερίου όταν ενωθούν με άλλα καθαριστικά

Σχετικές Αναρτήσεις