Αλκαλικά Καθαριστικά

Αλκαλικά Καθαριστικά 

Αλκαλικά Καθαριστικά είναι διαλύματα στα οποία το pH τους είναι πάνω από 7 έως 14. Όσο το pH πλησιάζει στο 14 τόσο το καθαριστικό είναι πιο ισχυρά αλκαλικό.

Πλεονεκτήματα των αλκαλικών καθαριστικών:

  1. Έχουν ισχυρή καθαριστική ικανότητα.
  2. Διασπούν πρωτεϊνες και λοιπούς οργανικούς ρύπους.
  3. Συμβάλλουν στην απολύμανση της επιφάνειας όταν το pH τους είναι υψηλό.

Βρίσκουν εφαρμογή σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων και κουζίνες.

Σχετικές Αναρτήσεις